BELASTINGAANGIFTE 2014 TIP

Ontslagvergoeding

In 2014 zijn de fiscale spelregels voor ontslagvergoedingen gewijzigd. Een ontslagvergoeding mag niet meer in een zogenaamde stamrecht-BV worden ingebracht. Vandaag de dag wordt bij uitkering van de ontslagvergoeding maximaal 52% belasting ingehouden. Een ontslagvergoeding leidt dus niet alleen tot een piek in het inkomen maar ook tot een piek in de belastingheffing.

Middeling

Dit “leed” van de belastingheffing kun je enigszins beperken door middeling. Door middeling wordt de belasting opnieuw berekend over een gemiddeld inkomen van drie aaneengesloten jaren (middelingstijdvak). Als deze herrekende belasting meer is dan € 545 krijg je het meerdere terugbetaald.

Tip belastingaangifte

Kies daarom voor een zo gunstig mogelijk middelingstijdvak. Niet alleen bij ontslagvergoedingen maar ook als er om andere reden sprake is van sterk wisselende inkomens.