Blog

Aangifte 2014

Belastingaangifte 2014 tip! De eerste € 45 kun je met het optimaal invullen van je aangifte snel verdienen. Je hoeft de te betalen belasting namelijk pas écht af te rekenen als dat bedrag € 46 of hoger is. Daarom is het voor partners belangrijk goed te schuiven met aftrekposten....

BELASTINGAANGIFTE 2014 TIP

Ontslagvergoeding

In 2014 zijn de fiscale spelregels voor ontslagvergoedingen gewijzigd. Een ontslagvergoeding mag niet meer in een zogenaamde stamrecht-BV worden ingebracht. Vandaag de dag wordt bij uitkering van de ontslagvergoeding maximaal 52% belasting ingehouden. Een ontslagvergoeding leidt dus niet alleen tot een piek in het inkomen maar ook tot een piek in de belastingheffing.

Middeling

Dit "leed" van de belastingheffing kun je enigszins beperken door middeling. Door middeling wordt de belasting opnieuw berekend over een gemiddeld inkomen van drie aaneengesloten jaren (middelingstijdvak). Als deze herrekende belasting meer is dan € 545 krijg je het meerdere terugbetaald.

Tip belastingaangifte

Kies daarom voor een zo gunstig mogelijk middelingstijdvak. Niet alleen bij ontslagvergoedingen maar ook als er om andere reden sprake is van sterk wisselende inkomens....

Belastingparadijs Nederland

Volgens Staatssecretaris is Nederland geen belastingparadijs. De vele miljarden die door Nederland stromen leveren toch 3 miljard op voor de schatkist en duizenden mensen verdienen met dit geldmanagement een boterham. Een bekende reflex van het Ministerie van Financiën. Toen in 2009 president Obama Nederland bestempelde als belastingparadijs, was het Ministerie van Financiën er bijvoorbeeld als de kippen bij om dit beeld te ontkrachten. Het zou jammer zijn als de discussie beperkt blijft tot de vraag of Nederland nu wel of geen belastingparadijs. Naar mijn mening zou de discussie eerder moeten gaan over de vraag of het nog te verkopen is dat multinationals op grote schaal belasting kunnen ontwijken en daardoor nauwelijks nog belasting betalen. Wordt anders namelijk de rekening van de eurocrisis, het redden van de banken, niet erg eenzijdig bij de Nederlandse belastingbetaler neergelegd? En is de uitkomst van belastingontwijking niet veel anders dan de uitkomst van belastingontduiking? Zolang belastingontwijking niet wordt aangepakt zijn er voor u als ondernemer tot die tijd slechts twee opties mogelijk. U kunt zelf multinational worden en als...